1827 OT Title Page & Errata

 

Kitâb

ü'l-ʿahd el-ʿatîk 

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf
ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn
İngiliz memleketinde muntazam olan
mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur
 
fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
 bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
 sene 1827 el-mesîhiyye
 

 In Modern Turkish:

Eski Antlaşma Kitabı
ki İngilterre’nin ve dünyanın diğer dört bucağına
Kitab-ı Mukaddes’in yayınlanması için
İngilterre'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır
 
Pariz büyükşehir merkezindeki
Kraliyet Mühendislik Matbaasında
M.S. 1827 yılı

 

Kitâb ül-ʿAhd el-ʿAtîk 

ki İngilterreniŋ ve sâʾir rubʿ-i meskûnuŋ etrâf
ve eknâfına kitâb-ı mukaddesleriŋ intişârı içỉn
İngiliz memleketinde muntazam olan
mecmûʿuŋ masârifi ile tabʿ olunmuşdur
 
fi medinat-i Pariz el-mahrûsat
 bi dâr ü't-tabâʿat el-mülkiyyet el-maʿmûrat
 sene 1827 el-mesîhiyye
 

 Yeni Türkçesi:

Eski Antlaşma Kitabı
ki İngiltere ve dünyanın diğer dört bucağına
Kitab-ı Mukaddes’in yayımlanması için
İngiltere'de kurulmuş olan şirketin masrafıyla basılmıştır
 
Pariz büyükşehir merkezindeki
Kraliyet Mühendislik Matbaasında
M.S. 1827 yılı

 

 

 

 

[ Errata pages at the end of the book ]

[ Kitabın baskı hataları sayfaları aşağıdadır ]